Kyary Pamyu Pamyu – Kura Kura

Traducción a español
Letra: Yasutaka Nakata
Música: Yasutaka Nakata
Álbum: Nanda Collection

Japonés Romaji Español
くらくら Kura kura Me mareo
すきすぎてくらり Suki sugite kurari Te quiero tanto que me mareo
やみつきちゅちゅうくらり yamu tsuki chuuchuu kurari soy adicta, ¡mua! Me mareo
知れば知るほどに くらくらする shireba shiru hodo ni kurakura suru mientras más sé más me mareo
どうかしてるわたし douka shiteru watashi estoy fuera de mí
やみつきちゅうちゅうくらり yami tsuki chuuchuu kurari te amo, ¡mua! Me mareo
もぐもぐしてると くらくらする mogumogu shiteru to kurakura suru hablo entre dientes y me mareo
ちゅうちゅうくらくら Chuuchuu kurakura ¡mua! Me mareo
ちゅうちゅうくらくら chuuchuu kurakura ¡mua! Me mareo
くらくらくらくら kurakura kurakura me mareo, me mareo
くらくらくらくら (x4) kurakura kurakura x4 me mareo, me mareo x4
すきすぎてくらり Suki sugite kurari Te quiero tanto que me mareo
やみつきちゅちゅうくらり yamu tsuki chuuchuu kurari soy adicta, ¡mua! Me mareo
知れば知るほどに くらくらする shireba shiru hodo ni kurakura suru mientras más sé más me mareo
どうかしてるわたし douka shiteru watashi estoy fuera de mí
やみつきちゅうちゅうくらり yami tsuki chuuchuu kurari te amo, ¡mua! Me mareo
もぐもぐしてると くらくらする mogumogu shiteru to kurakura suru hablo entre dientes y me mareo
ひだりみぎを見て Hidari migi wo mite Miro a la izquierda y a la derecha
ななめななめのほうに naname naname no hou ni me inclino, me inclino a un lado
いっちゃいがちだけど icchai gachi dakedo hacia un lado, pero
しょうがない shouganai qué puedo hacer
ひだりみぎを見て Hidari migi wo mite Miro a la izquierda y a la derecha
お行儀よく整列 ogyougi yoku seiretsu no puedo, no puedo
できないできないよ dekinai dekinai yo mantener mis buenos modales
すきすぎてくらり Suki sugite kurari Te quiero tanto que me mareo
やみつきちゅちゅうくらり yamu tsuki chuuchuu kurari soy adicta, ¡mua! Me mareo
知れば知るほどに くらくらする shireba shiru hodo ni kurakura suru mientras más sé más me mareo
どうかしてるわたし douka shiteru watashi estoy fuera de mí
やみつきちゅうちゅうくらり yami tsuki chuuchuu kurari te amo, ¡mua! Me mareo
もぐもぐしてると くらくらする mogumogu shiteru to kurakura suru hablo entre dientes y me mareo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *